Co dělat, když zboží dojde poškozené?

Případnou reklamaci zásilky je nutné nahlásit nejpozději do 48 h od předání zásilky neprodleně PŘEPRAVCI na reklamační oddělení IN TIME - reklamace@intime.cz nebo na tel. +420 246 092 931.