Co je dobírková zásilka?

Zásilkou na dobírku se rozumí taková zásilka, oproti jejímuž fyzickému vydání předem určenému příjemci je zasílatel povinen vybrat od příjemce peněžní dobírkovou částku ve výši určené příkazcem.