Jak probíhá fakturace za přepravní služby?

Za přepravní služby fakturuje IN TIME jednou měsíčně. Faktury jsou vystavovány a v elektronické podobě zasílány zákazníkům pravidelně vždy na začátku měsíce. Faktury zasílá finanční oddělení z e-mailu fakturace@intime.cz. Splatnost je 7 dní, pokud zákazník nemá v Zasilatelské smlouvě ujednáno jinak.