Kdo je odesílatel přepravy?

Příkazce při objednávání přepravy může volit libovolného odesílatele. Čili jde o adresu pravidelného či nepravidelného svozového místa příkazce, kterou udává v Aplikaci zásilky při objednávání přepravy.