Programy EU

Název projektu:

Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy IN TIME SPEDICE

 

Registrační číslo projektu:

CZ.1.04/1.1.02/35.01002

 

Společnost IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., zahájila v prosinci 2010 realizaci projektu „Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy IN TIME SPEDICE“ financovaného ze zdrojů Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost firmy IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., a zvýšit kompetence vlastních zaměstnanců. Dílčí cíle jsou etablovat společnost ve skupině 10 nejvýznamnějších firem v segmentu kurýrních služeb, zkvalitnit úroveň řídící práce manažerů a zvýšit všeobecnou kvalifikaci a speciální dovednosti jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání.

 

V rámci projektu dojde ke komplexnímu vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblastech manažerských dovedností, IT dovedností, jazykového vzdělávání a obchodních dovedností. Vzdělávání bude zajištěno vzdělávací organizací formou školení dle potřeb cílové skupiny, část vzdělávání bude realizována formou interních školení.

 

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb

Název výběrového řízení: Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy IN TIME SPEDICE

Číslo zakázky: 06494

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1 060 000 bez DPH

Datum vyhlášení: 14. únor 2011

Lhůta pro podávání nabídek: 3. březen 2011 14:00

 

Další specifikace výběrového řízení (např. popis předmětu zakázky, hodnotící kritéria, požadavky na zpracování nabídky) společně se zněním Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek jsou k dispozici na webové stránce Evropského sociálního fondu. Výsledek zadávacího řízení: V lhůtě pro podání nabídky byly doručeny tři nabídky. V březnu se sešla hodnotící komise za účelem posouzení a hodnocení došlých nabídek. Komise vyhodnotila nabídku společnosti Tempo training a consulting, a.s., jako vítěznou nabídku.

 

Dosavadní průběh projektu

Celý projekt byl zahájen spuštěním dlouhodobého jazykového kurzu. Angličtina pro začátečníky se zaměřuje na komunikaci s klientem a základní situace obchodního styku. Angličtina pro pokročilé je určena pro střední a top management. Kurz je zaměřen nejen na obecné znalosti, ale také na odbornou terminologii a využití anglického jazyka při obchodních jednáních. Ani během letních měsíců zaměstnanci nezaháleli a zúčastnili se školení IT dovedností. V rámci kurzu MS Word zaměstnanci prošli kurzem ve dvou úrovních – začátečníci a mírně pokročilí, pokročilí. Další dvě školení byla zaměřena na práci s MS Excel a MS Power Point. Střední management s top managementem v letních měsících získával také další znalosti a to ve vedení pracovního týmu a v týmové spolupráci. V novém školním roce jsme pokračovali v prohlubování IT dovedností. V září proběhl další IT kurz, kurz MS Access pro začátečníky a také další kurz, ve kterém získávali účastníci vědomosti o tvorbě pracovního týmu, řízení projektu a o zavádění změn ve firmě. Manažeři pokračovali ve svém tréninku v kurzech s názvem Efektivní manager a Feedback & Coaching.V těchto kurzech se věnovali například otázkám koučování, tréninku či zpětné vazbě.

 

Projekt CZ.1.04/1.1.02/35.01002 je financovaný z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu České republiky, zahájen byl 1. prosince 2010 a ukončen bude 30. listopadu 2012.